ขอบคุณที่ให้ความสนใจครับ

ทำมาหากินหลาย ๆ ช่องทาง ทำไปเรื่อยจนกว่าจะรวย เหนื่อยก็พัก 

งานจับฉ่ายของตัวผมเอง
Notification